Reef Safe solcreme, forklaret af WiseOceans

Koralrev findes i omkring 100 lande og er ekstremt vigtige levesteder for en lang række levende organismer. Selvom de dækker mindre end 0,1% af klodens overflade, er de hjemsted for cirka 25% af alt havliv på planeten, mere end noget andet havøkosystem, og er et af de mest biodiverse økosystemer på hele kloden. Udover at være et sikkert sted for unge arter at vokse og trives, er rev også vigtige bidragydere til lokale økonomier, beskyttende for kystlinjer mod dårligt vejr og absorberende for en del af atmosfærens kuldioxid og varme.

I de sidste 30 år er halvdelen af koralrevene i verden gået tabt på grund af en kombination af overfiskeri, klimaændringer, forurening og en ubalance af sygdomme og rovdyr. Desværre vurderes det, at mindst 10% af revene i øjeblikket er truet. Der er dog mindre tydelige, mere underliggende trusler mod rev. Det er for nylig blevet påvist, at kemikalier i solcreme kan bidrage betydeligt til den hurtige ødelæggelse af rev rundt om i verden. Det anslås, at mellem 4.000 og 6.000 tons solcreme vaskes ud i verdenshavene hvert år. Endnu mere tilføjes gennem spildevandsafløb.

Der er tale om fire ingredienser, der ofte findes i solcreme. Disse ingredienser forårsager koralblegning: Oxybenzone, Butylparaben, Octinoxate og 4-methylbenzyliden-kamfer. Oxybenzone er hormonforstyrrende, og kan ændre den måde organismer vokser på. I relation til koraller er Oxybenzone giftigt for kolonier og kan beskadige DNA, deformere celler, forstyrre hormonerne i koralrekrutter (unge koraller), hvilket får dem til at indkapsles i deres egne skeletter og potentielt føre til død. Selv små mængder oxybenzone (mindre end 1 dråbe i 6,5 svømmebassiner af olympisk størrelse) kan påvirke korallerne.

Soleil Toujours solcremer indeholder ingen af de nævnte kemikalier. At tage en svømmetur i havet, efter at have anvendt vores produkter, for at beskytte din krop mod solens stråler, vil ikke medføre skadelige virkninger på det sarte koralrevs økosystem. Soleil Toujours solcreme kan derfor betegnes som ‘reef safe’.

Som ambassadører for havet gør WiseOceans deres bedste for altid at bruge og fremme miljøvenlige og bæredygtige produkter. Med opsøgende og uddannelsesmæssigt arbejde fungerer vi som rollemodeller for andre og hjælper med at vise vejen til et sundt hav. Ved at bruge en ‘reef safe’ solcreme som Soleil Toujours, kan vi alle minimere vores indflydelse på de skrøbelige koralrev under snorkling og dykning.

Tjek WiseOceans hjemmeside for at læse mere – www.wiseoceans.com